Vrhunske geodetske storitve izkušenih profesionalcev, po konkurenčnih cenah
 • DIREKCIJA RS ZA CESTE (DRSC)
 • OBČINA KOČEVJE
 • RIBNICA
 • ŠENTJERNEJ
 • DOBREPOLJE
 • KOSTEL
 • OSILNICA

….

 • SPL D.D.
 • SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
 • GRČA D.D.
 • SNEŽNIK D.D.
 • ZRNO D.O.O.