Vrhunske geodetske storitve izkušenih profesionalcev, po konkurenčnih cenah

Author Archives rsb

Aug 10, 2011 | Post by: rsb No Comments

Ureditev meje

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele.

Read More
Aug 10, 2011 | Post by: rsb No Comments

Evidentiranje stavbe

Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe) Po končani gradnji je potrebno stavbo evidentirati v zemljiški kataster (vrisati) in v kataster stavb (vpisati). Geodet mora izdelati dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreben za določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) in drugi za

Read More
Aug 09, 2011 | Post by: rsb No Comments

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah. Izdeluje se ga za različne namene (pridobitve gradbene dokumentacije, tehnični pregledi, posnetek izvedenega stanja, …).

Read More
Aug 03, 2011 | Post by: rsb 1 Comments

Hello world!Read More