Vrhunske geodetske storitve izkušenih profesionalcev, po konkurenčnih cenah

Iz ponudbe

  • Ureditev meje

    Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del
  • Evidentiranje stavbe

    Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe) Po končani gradnji
  • Geodetski načrt

    Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena ter mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah,